בקשות התאמה

תכנית "דור ישרים" מיועדת אך ורק לבדיקת התאמה גנטית לפני האירוסין.

 

שיאו של תהליך הבדיקה ב"דור ישרים" הוא בקשת ההתאמה בין שני בני זוג. הנבדקים או הוריהם פונים ל"דור ישרים" עם מספרי הבדיקות ותאריכי הלידה וצוות "דור ישרים" בודק את ההתאמה הגנטית בין בני הזוג. הנבדקים אינם מקבלים את תוצאות הבדיקה ולא מדווחים על נשאות של אחד הצדדים לאחת המחלות הנבדקות. התשובה במקרה זה תהיה "מתאים לנישואין". רק כאשר שני בני הזוג נשאים לאותה מחלה התשובה תהיה "לא מתאים לנישואין".

מתי מבקשים התאמה?

רצוי לבקש התאמה בשלבים הראשונים של ההצעה ומומלץ מאד לבדוק התאמה עוד לפני שהבחור והבחורה נפגשים. בדיקה מוקדמת תמנע עוגמת נפש מיותרת. בקשת התאמה מוקדמת אינה מהווה הסכמה לסגירת שידוך.

כל נבדק יכול להגיש מספרים להתאמה ככל שיידרש ללא הגבלה במספר בקשות ההתאמה.