דור ישרים כיום

דור ישרים כיום

 

דור ישרים פועלת כיום משני מרכזים, אחד בניו יורק ואחד בירושלים ומפעילה למעלה משלושים מקומות בדיקה קבועים בשש יבשות. שני המרכזים עובדים בשיתוף פעולה מלא.

בדיקות "דור ישרים" מבוצעות במעבדות מוסמכות תחת אבטחת איכות מחמירה. המעבדות מקושרות למרכזים המתקדמים בעולם ומתעדכנות בשיטות העבודה החדישות ביותר ללא ויתור על בקרת האיכות.

לנבדקים ב"דור ישרים" מוצעים כיום שני סלי בדיקות בסיסיים וסל נוסף המהווה הרחבה לסל האשכנזי.

הסל הבסיסי האשכנזי של "דור ישרים" כולל בדיקה לשלוש עשרה מחלות גנטיות רצסיביות קשות ושכיחות ביותר הנפוצות בעיקר בציבור האשכנזי. חלק מהמחלות מצויות בעדות אחרות (בשכיחות נמוכה יותר). ב"דור ישרים" נבדקות גם מוטציות לא אשכנזיות למחלות אלו.

בדיקות למחלות המצויות בקרב עדות המזרח ותימנים - בשנים האחרונות נוסף סל בסיסי לבדיקות המומלצות ע"י משרד הבריאות למחלות המצויות בקרב עדות המזרח ויוצאי תימן.

נבדקים ממוצא אשכנזי וספרדי יבדקו למחלות שבשני הסלים הבסיסים.

סל הבדיקות המשלים - עם התרחבות המחקר הגנטי עמלו ב"דור ישרים" בשנים האחרונות על מחקרים ובדיקות למחלות נוספות, וכיום יש אפשרות להוסיף לבדיקה שש מחלות הנחשבות גם למחלות חשוכות מרפא. מכיוון ששכיחות הנשאות למחלות הנוספות שונה מהמחלות שבסל הבסיסי, הבדיקות שלהן אינן חלק מהבדיקות הבסיסיות, כל נבדק יוכל להחליט בעצמו אם להוסיפם או לאו. "דור ישרים" ממליצה על הוספתם.

 

 

 

אהבתם? שתפו