דור ישרים במספרים

ב"דור ישרים" נבדקו מאז הקמתה ועד לסוף 2020 מעל 550,000 נבדקים.

בשנה הראשונה להקמת "דור ישרים" (בארה"ב) הצטרפו 333 נבדקים. כעת בכל שנה מצטרפים יותר מ-30,000 נבדקים חדשים.

בעשר השנים הראשונות (1983-1993) נבדקה ב"דור ישרים" בעיקר מחלת הטיי זקס. סיסטיק פיברוזיס היתה המחלה השניה שנוספה. בסל הבסיסי של דור ישרים לעדות אשכנז נבדקות כיום שלוש עשרה מחלות.

משנת 2004 נבדקות מחלות טיי זקס וסיסטיק פיברוזיס גם למוטציות לא אשכנזיות השכיחות באוכלוסיה היהודית לפי המלצת משרד הבריאות.

משנת 2013 הוכנס סל בסיסי ליוצאי עדות המזרח ותימנים לפי המלצת משרד הבריאות ואיגוד הגנטיקטאים.

"דור ישרים" מציע לנבדקים מעדות אשכנז סל נוסף של שש מחלות קשות אך בשכיחות שונה מהסל הבסיסי. 

מספר השידוכים שנמנעו עקב אי התאמה- מעל 3,000.

בשנה האחרונה התקבלו כ-30,000 בקשות התאמה. מתוכן בכ-265 בקשות התאמה, בני הזוג נמצאו נשאים לאותה מחלה כלומר, חמש פעמים בכל שבוע!

 

 

אהבתם? שתפו