דור ישרים במספרים

0
ויותר, נבדקו מאז הקמתה של ׳דור ישרים׳ ועד היום
0
נבדקים ב׳דור ישרים׳ כל שנה
0
משפחות ניצלו בזכות ׳דור ישרים׳!
0
בני זוג נמצאו נשאים של גן פגום זהה בשנה האחרונה

ב'דור ישרים' נבדקו מאז הקמתה ועד לסוף 2021 כ-600,000 נבדקים. בשנה הראשונה להקמת 'דור ישרים' (בארה"ב) הצטרפו 333 נבדקים. כעת בכל שנה מצטרפים כ-37,000 נבדקים חדשים. בעשר השנים הראשונות (1983-1993) נבדקה ב'דור ישרים' בעיקר מחלת הטיי זקס. סיסטיק פיברוזיס הייתה המחלה השנייה שנוספה. בפאנל הבסיסי של 'דור ישרים'  נבדקות כיום חמישים וארבע מחלות. הפאנל מיועד לכלל העדות, לפי הנצרך בכל עדה ועדה. משנת 2004 נבדקות מחלות טיי זקס וסיסטיק פיברוזיס גם למוטציות לא אשכנזיות השכיחות באוכלוסייה היהודית לפי המלצת משרד הבריאות. משנת 2013 הוכנס רשימת בדיקות למחלות המיועדות  ליוצאי עדות המזרח ותימנים לפי המלצת משרד הבריאות ואיגוד הגנטיקטאים.

עם התרחבות המחקר הגנטי עמלו ב'דור ישרים' בשנים האחרונות על מחקרים ובדיקות למחלות הגורמות ללקויות שמיעה, וכיום יש אפשרות להוסיף את הבדיקות של פאנל השמיעה הכוללות בדיקות לעשרים מחלות הקשורות לשמיעה. הפאנל מיועד לצמצום משמעותי של הסיכון ללקויות שמיעה רצסיביות. 'דור ישרים' ממליצה על הוספת הפאנל.

מספר השידוכים שנמנעו עד סוף שנת 2021 עקב אי התאמה גנטית, 3,927.

בשנה האחרונה התקבלו כ-38,500 בקשות התאמה. מתוכן ב-380 בקשות התאמה, בני הזוג נמצאו נשאים לאותה מחלה. כלומר, יותר משבע פעמים בכל שבוע!