דור ישרים כיום

'דור ישרים' פועלת כיום משני מרכזים, אחד בניו יורק ואחד בירושלים ומפעילה למעלה משלושים מקומות בדיקה קבועים בשש יבשות. שני המרכזים עובדים בשיתוף פעולה מלא. בדיקות 'דור ישרים' מבוצעות במעבדות מוסמכות תחת אבטחת איכות מחמירה.

המעבדות מקושרות למרכזים המתקדמים בעולם ומתעדכנות בשיטות העבודה החדישות ביותר ללא ויתור על בקרת האיכות. לנבדקים ב'דור ישרים' מוצעים כיום פאנל בדיקות בסיסי לכלל העדות וכן פאנל בדיקות שמיעה המיועד אף הוא לכלל העדות.

הפאנל הבסיסי של 'דור ישרים' כולל בדיקה לחמישים וארבע מחלות גנטיות רצסיביות המוגדרות ברובן כקשות ויותר שכיחות. הפאנל מיועד לכלל העדות, לפי הנצרך בכל עדה ועדה.

בני עדות המזרח ויוצאי תימן– בשנים האחרונות נוספו לפאנל הבסיסי של 'דור ישרים' עשרות בדיקות  למחלות המצויות בקרב עדות המזרח ויוצאי תימן, המומלצות לבדיקה ע"י משרד הבריאות, זאת כתוצאה מהרבה משפחות מקרב עדות אלו שלא נבדקו בעבר ונולדו להם ילדים חולים במחלות קשות הניתנות היום למניעה. נבדקים ממוצא אשכנזי וספרדי יבדקו לכל המחלות שבפאנל הבסיסי (הן אלו המיועדות לאשכנזים והן אלו המיועדות לבני עדות המזרח).

פאנל השמיעה עם התרחבות המחקר הגנטי עמלו ב'דור ישרים' בשנים האחרונות על מחקרים ובדיקות למחלות הגורמות ללקויות שמיעה, וכיום יש אפשרות להוסיף את הבדיקות של פאנל השמיעה. הפאנל מיועד לצמצום משמעותי של הסיכון ללקויות שמיעה רצסיביות. 'דור ישרים' ממליצה על הוספת הפאנל.