זיהוי נבדקים

וסודיות התוצאות

תוכנית "דור ישרים" מבוססת על סודיות ודיסקרטיות מוחלטת, הן של פרטי הנבדקים והן של תוצאות הבדיקות.

סודיות זו נחוצה למניעת סטיגמות חברתיות שליליות מעל כתפי הנבדקים ובני משפחותיהם ולהגן עליהם מפני תוצאות רגשיות קשות העלולות להתהוות שלא בצדק, כתוצאה מידיעה על נשאות, שהרי הנשאות איננה משפיעה כלל על מצבו הרפואי והגופני של הנבדק, למעט הסיכון להינשא לבן או בת זוג עם אותו גן פגום.

נסו נא לדמות בעיני רוחכם את אותה בחורה שיודעת שהיא נשאית של מחלה מסוימת, אחרי שנבדקה במסלול פתוח שאיננו פועל בשיטת "דור ישרים", וכעת היא נושאת על מצחה אות קין, וכל בחור שהיא נפגשת איתו, מתבקש בשקט להיבדק כדי לשלול את נשאותו למחלה מסוימת! כמה עוגמת נפש, כמה סרבול, כמה מפגשים יימנעו ממנה רק מהחשש הלא מוצדק ש"יש פה בעיה", ו"שומר נפשו ירחק", ו"למה להכניס ראש בריא למיטה חולה" (וידועים לנו מקרים שצד אחד ידע על נשאות ונמנע מלספר לצד השני על כך…)

בזמן הבדיקה אין צורך להזדהות. הנבדק מקבל מספר אישי ייחודי ממוחשב המזהה אותו במערכת, ורק באמצעות המספר האישי ובתוספת יום וחודש הלידה, ניתן יהיה לקבל בעתיד את תוצאות ההתאמה למספר הטלפון שנרשם בכרטיס בעת הבדיקה.

חשוב מאוד לשמור על המספר האישי, שהרי מאגר "דור ישרים" אינו כולל את שמות הנבדקים, ואופן הזיהוי הבסיסי הוא על ידי מספרכם האישי.

"דור ישרים" נמנע מלמסור בשום מקרה לאף אדם, ואף לא לנבדק עצמו, את תוצאות הבדיקה הגנטית שלו.  התשובה היחידה שמתקבלת היא, האם בני הזוג מתאימים לנישואין ואין סיכון לילדים חולים, לגבי המחלות שנבדקו, או אינם מתאימים, כשיש סיכון גבוה לילדים חולים.

חשוב לציין-מי שנבדק בעבר בבדיקות גנטיות אלו, וכן מי שמודע לתוצאות בדיקתו, אינו יכול להצטרף ולהשתמש בתוכנית "דור ישרים".