תסמונת פרולט 4 Perrault Syndrome 4

שם הגן:  LARS2

נבדק למוצא: אשכנזים

מוטציות נבדקות: p.E60D

* בהזמנה מיוחדת