אובדן שמיעה MPZL2 Hearing Loss MPZL2

שם הגן:  MPZL2

נבדק למוצא: אשכנזים

מוטציות נבדקות: c.72delA