תסמונת אשר סוג 1B Usher Syndrome Type 1B

שם הגן:  MYO7A

נבדק למוצא: עדות המזרח ותימנים

מוטציות נבדקות: p.A826T