השיטה  שלנו

בדיקת התאמה גנטית באופן אנונימי ודיסקרטי.

תכנית 'דור ישרים' פותחה בס"ד בעמל רב, תוך התייעצות רציפה עם גדולי הרבנים מכל החוגים וטובי החוקרים והגנטיקאים בארץ ובעולם. לכן, כללי התכנית של 'דור ישרים' הינם מוחלטים ואינם מאפשרים שינויים. רק שמירה קפדנית על כללי התכנית היא הערובה להצלחתה והיא זו שהביאה לאמון המוחלט אותו רוחש הציבור לארגון. בדיקות 'דור ישרים' מבוצעות לכל דורש בארץ ובעולם, לפי תנאי הארגון. הבדיקות מבוצעות במעבדות איכותיות ומוסמכות בתנאי איכות מחמירים.

חשוב! 'דור ישרים' לא בודקת האם הנבדק חולה במחלה מסוימת או לא, 'דור ישרים' בודקת רק האם הנבדק נשא של גן פגום או לא, לצורך מתן תשובות התאמה גנטיות בין בני זוג לפני נישואין, כדי למנוע הולדת ילדים חולים.

כיצד עובדת השיטה?

פרטי הנבדקים ב'דור ישרים' סודיים. בעת הבדיקה מקבל כל נבדק מספר אישי ממוחשב וייחודי. מספר הבדיקה יחד עם תאריך הלידה משמשים לזיהוי הנבדק במערכת. המערכת אינה מכילה מידע על שמו או כתובתו של הנבדק. הנבדקים אינם מקבלים את תוצאות הבדיקה. התשובות הנמסרות לנבדקים הינן תשובות התאמה מול בני זוג מיועדים. בדרך זו נמנעת יצירת סטיגמה שלילית על נשאים.

תשובות התאמה ניתנות רק כאשר שני הצדדים נבדקו ב'דור ישרים'. אין אפשרות לבדוק התאמה מול בדיקות שנערכו במקום אחר. 

תשובות ההתאמה או כל פרט אחר הקשור לנבדק ניתנים רק בטלפון חוזר לאחד ממספרי הטלפון שרשם הנבדק בזמן הבדיקה, הדבר נועד למנוע זליגה של פרטים אישיים לסביבת הנבדק (שדכנים, שכנים, חברים).

הכרטיס הורוד!

בכרטיס הורוד ממלא הנבדק את תאריך הלידה, טלפונים ליצירת קשר, ארצות מוצא ומספר זהות.

טופס הסכמה!

בצידו האחורי של הכרטיס הורוד, חותם הנבדק על טופס הסכמה מדעת לביצוע בדיקה גנטית.