חרשות רצסיבית 1B - קונקסין 26 Autosomal Recessive Deafness 1B - Connexin 26

שם הגן:  GJB2

נבדק למוצא: אשכנזים

מוטציות נבדקות: c.167delT, c.35delG

שם הגן:  GJB2

נבדק למוצא: עדות המזרח ותימנים

מוטציות נבדקות: c.167delT, c.35delG, p.L90P, c.51del12insA

צריכים מידע על סקר גנטי מורחב או בדיקת סקר גנטי? פנו אלינו עכשיו!