חרשות רצסיבית 1B - קונקסין 30 Autosomal Recessive Deafness 1B - Connexin 30

שם הגן:  GJB6

נבדק למוצא: אשכנזים

מוטציות נבדקות: 309kb-del

צריכים מידע על סקר גנטי מורחב או בדיקת סקר גנטי? פנו אלינו עכשיו!