חרשות רצסיבית 77 Autosomal Recessive Deafness 77

שם הגן:  LOXHD1

נבדק למוצא: אשכנזים

מוטציות נבדקות: p.R1572