חרשות רצסיבית 77 Autosomal Recessive Deafness 77

שם הגן:  LOXHD1

נבדק למוצא: אשכנזים

מוטציות נבדקות: p.R1572

צריכים מידע על סקר גנטי מורחב או בדיקת סקר גנטי? פנו אלינו עכשיו!