חדשות האגודה

סל לבני עדות המזרח ולתימנים

דור ישרים מציעה סל בדיקות למחלות המצויות בקרב יוצאי עדות המזרח ובקרב תימנים. בנית סל הבדיקות נעשתה בשיתוף ויעוץ עם גנטיקאים בכירים ובהנחיית משרד הבריאות.

סל בדיקות מורחב

סל הבדיקות המורחב מכיל בדיקות למחלות חמורות הנפוצות מעט פחות מהסל הרגיל. בדיקת מחלות אלו מומלצת על ידי משרד הבריאות לנבדקים ממוצא אשכנזי.