תסמונת אשר סוג 1C Usher Syndrome Type 1C

שם הגן:  USH1C

נבדק למוצא: אשכנזים

מוטציות נבדקות: p.R80P

צריכים בדיקות גנטיות או בדיקות סקר גנטיות? פנו אלינו עכשיו!