תסמונת אשר סוג 1G Usher Syndrome Type 1G

שם הגן:  USH1G

נבדק למוצא: עדות המזרח ותימנים

מוטציות נבדקות: p.D458V