תסמונת רוברטס Roberts Syndrome

שם הגן:  ESCO2

נבדק למוצא: יוצאי סוריה

מוטציות נבדקות: c.1674-2A>G

עיוורון צבעים מוחלט הגורם לרגישות גבוהה לאור. הראייה באור מאוד מוגבלת, אם כי בלילה היא יותר טובה.