אובדן שמיעה OTOG Hearing Loss OTOG

שם הגן:  OTOG

נבדק למוצא: אשכנזים

מוטציות נבדקות: p.Q834X