אובדן שמיעה OTOGL Hearing Loss OTOGL

שם הגן:  OTOGL

נבדק למוצא: אשכנזים

מוטציות נבדקות: p.L316FfsX5