אובדן שמיעה PEX26 Hearing Loss PEX26

שם הגן:  PEX26

נבדק למוצא: אשכנזים

מוטציות נבדקות: p.F51L