אובדן שמיעה TMPRSS3 Hearing Loss TMPRSS3

שם הגן:  TMPRSS3

נבדק למוצא: אשכנזים

מוטציות נבדקות: p.R109W