אכרומטופסיהTotal Color Blindness – Achromatopsia

שם הגן:  CNGB3

נבדק למוצא: יוצאי סוריה

מוטציות נבדקות: p.S156F, p.T383I

עיוורון צבעים מוחלט הגורם לרגישות גבוהה לאור. הראייה באור מאוד מוגבלת, אם כי בלילה היא יותר טובה.