המחלות הנבדקות

בדור ישרים

ב'דור ישרים' בודקים רק מחלות גנטיות אוטוזומליות רצסיביות, המופיעות בתדירות גבוהה בקהילה היהודית ופוגעות בחולים בצורה קטלנית או באופן קשה ביותר.

הפאנל הבסיסי  של 'דור ישרים' מוגדר ברובו למחלות קשות ויותר שכיחות לכלל העדות, על פי המלצת משרד הבריאות, בפאנל זה נבדקים חמישים וארבע מחלות שונות בהתאמה לנצרך בכל עדה ועדה.

נבדק שהמוצא שלו כולל גם אשכנזים וגם עדות המזרח ייבדק לכלל המחלות הנבדקות בפאנל הבסיסי בהתאמה למוצא שלו.

בנוסף מוצע לנבדקים להוסיף פאנל שמיעה  הכולל בדיקה לעוד עשרים מחלות גנטיות הגורמות ללקות שמיעה ברמות שונות.

גם המחלות בפאנל השמיעה מיועדות לכלל העדות, בהתאמה לנצרך בכל עדה ועדה.
הפאנל מיועד לצמצום משמעותי של הסיכון ללקויות שמיעה רצסיביות. 'דור ישרים' ממליצה על הוספת פאנל השמיעה , זאת כדי לוודא שהמשפחה העומדת להיות מוקמת לא תיפגע מהן.

תשובת ההתאמה מבוססת על התוצאות שהתקבלו ב'דור ישרים' ממעבדות מוסמכות שיש להן הכרה של משרד הבריאות ושנבחנו על ידי ארגון 'דור ישרים' ונמצאו עומדות בדרישות מחמירות של אבטחת איכות.

בכל המחלות, נבדקות המוטציות הסטנדרטיות הידועות בקהילות היהודיות השונות. (פירוט המחלות והמוטציות הנבדקות, מופיע בעמודים נפרדים באתר).

לפירוט השיטה בה נבדקות המוטציות, ראו נספח הסמכה באתר הרשות להסמכת מעבדות בכתובת: https://www.israc.gov.il

לא ניתן לשלול לחלוטין נשאות למחלות אלו או למחלות גנטיות אחרות!

כמו כן, אין בהתאמה הניתנת, כיסוי למחלות גנטיות שעלולות להיות כתוצאה מנישואין של קרובי משפחה.

לידיעתכם! רשימת הבדיקות הנערכות ב'דור ישרים' כוללות מחלות גנטיות המועברות בהורשה רציסיבית בלבד ואינה כוללת את מחלת X שביר ודושן או מחלות נוספות שאינן תלויות בהתאמה עם בן הזוג. ניתן לבדוק X שביר ודושן ללא תשלום במסגרות רפואיות אחרות.

האם בעתיד יתווספו לסל בדיקות נוספות?

בדיקות המתווספות לרשימת הבדיקות של 'דור ישרים' חייבות להיות אמינות ביותר. לא כל בדיקה הקיימת היום בשוק עומדת בקריטריונים הללו.
עם התקדמות המדע ופיתוחן של בדיקות נוספות למחלות קטלניות ו/או קשות אחרות, הוועדה הרפואית וועדת הרבנים המייעצת של 'דור ישרים' עוברות על הבדיקות הגנטיות, כאשר ההחלטה האם לכלול אותן בסל הבדיקות נקבעת בהתחשב בחומרת התסמינים, מהימנות הבדיקה, שכיחות הנשאות וטיפולים קיימים עבור המחלה.
מטרתו של 'דור ישרים' בעזרת השם, היא להכחיד בסופו של דבר את המחלות הגנטיות הרצסיביות הקשות והקטלניות מקרב הקהילה.

צריכים מידע על סקר גנטי או מחלות גנטיות? פנו אלינו עכשיו!