תסמונת אשר סוג 2C Usher Syndrome Type 2C

שם הגן:  ADGRV1

נבדק למוצא: אשכנזים

מוטציות נבדקות: c.14973_2A>G