תסמונת אשר סוג 3 Usher Syndrome Type 3

שם הגן:  CLRN1

נבדק למוצא: אשכנזים

מוטציות נבדקות: p.N48K