רשימת המחלות והמוטציות  הנבדקות ב'דור ישרים' בפאנל הבסיסי

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

לידיעתכם!

רשימת המחלות והמוטציות מעודכנת החל מ-10.3.2022 ועד לעדכון הגרסה הבאה באתר. נבדקים שנבדקו לפני תאריך זה, יוכלו לברר במשרדנו, את הרשימה עליה נבדקו. הפאנל מיועד לכלל העדות לפי הנצרך בכל עדה ועדה.